'Sinds ik hersenletsel heb bestaan er twee werelden: de snelle wereld en de langzame wereld.

Ik heb steeds strijd tussen deze twee werelden. Ik zit in de langzame wereld, maar wil dat helemaal niet.'

Naar Professionals in NAH

Behandeling hersenletsel

Behandeling van hersenletsel

Na een ziekenhuisopname als gevolg van een hersenbloeding of herseninfarct volgt doorgaans een revalidatieperiode in een van de centra die ons land rijk is. Daarna mag u naar huis, om uw leven weer te beginnen.

Misschien denkt u de draad zo weer op te pakken en het leven van voor de bloeding te hernemen. Het kan een zeer onaangename en pijnlijke ervaring zijn te merken dat dit niet lukt. U krijgt bijvoorbeeld uw huishouden niet meer voor elkaar. Schijnbaar eenvoudige dingen kosten plotseling veel meer tijd en vooral veel meer denkwerk dan voorheen het geval was. Het kan bijzonder moeilijk zijn deze veranderde situatie te accepteren.

Het vinden van een nieuw evenwicht in uw leven is eveneens een moeilijk iets. Het kan zijn dat u daarbij hulp nodig heeft, Professionals in NAH biedt begeleiding hierin.

 

Professionals in NAH

Professionals in NAH kan u op zo’n wijze begeleiden dat u leert met de resterende mogelijkheden en beperkingen om te gaan. In principe nemen wij u geen taken uit handen, maar zoeken samen met u naar mogelijkheden zodat u, zoveel als mogelijk, de eigen regie behoudt. In samenspraak met u zal een medewerker tijdens een intake bij u thuis bespreken waar uw begeleidingsvraag ligt.

Mogelijke gesprekspunten kunnen zijn:

  • Leren omgaan met veranderde emoties
  • Informatie geven over de eigen mogelijkheden en beperkingen
  • Begeleiden bij het leren omgaan van uw mogelijkheden en beperkingen
  • Stimuleren en activeren van resterende mogelijkheden
  • Structureren van het dagelijks leven
  • Begrip kweken voor de nieuwe situatie en herstel van eigenwaarde bevorderen
  • Trainen van (praktische) vaardigheden
  • Uitleg geven en overzicht bieden op financieel gebied
  • Begeleiding bij wet en regelgeving / instanties

In de persoonlijke gesprekken met uw vaste begeleider en wellicht uw directe omgeving is bespreekbaar waar uw begeleidingsvraag ligt.

Over deze website

Wij willen de bezoekers van deze website uitleg geven over hersenletsel, de gevolgen van hersenletsel en ervaringen van mensen. Dit is een initiatief van Professionals in NAH, een organisatie die begeleiding biedt aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel.

Blijf op de hoogte

Volg Professionals in NAH op Facebook en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom Niet Aangeboren Hersenletsel.

Volg ons op Facebook

Brochures Professionals in NAH

 

Bel voor meer informatie 0573-442646 of stuur een e-mail